RPLP SACELE RA

Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. a fost infiintata in anul 2006.

Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, exercitând si atributii de serviciu public cu specific silvic.
Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. este constituita de catre Consiliul Local al municipiului Sacele si se afla sub autoritatea acestuia.

R.P.L.P. Sacele R.A. are ca scop gospodarirea durabila si unitara, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publica a municipiului Sacele si al altor unitati aministrativ - teritoriale, a fondului forestier proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri, mânastiri) si a institutiilor de învatamânt, a fondului forestier proprietate privata indiviza a persoanelor fizice (fosti composesori, mosneni, razesi sau mostenitori ai acestora), a fondului forestier proprietate a persoanelor fizice, în vederea cresterii contributiei padurilor la îmbunatatirea conditiilor de mediu si la asigurarea economiei locale cu lemn, cu alte produse ale padurii si cu servicii specifice silvice.